تحکیم_1[1]

دستگاه تحکیم Consolidation test

این دستگاه برای تعیین سرعت و مقدار فشردگی خاک به کار می رود.

مشخصات
 

·         مطابق استاندارد:

ASTM D2435-D4546

·         بدنه اصلي تحکيم از جنس آلمينيوم ريخته گري صلب شده

·         سل تحکيم از جنس پلکسی گلاس به قطر 50 ميليمتر همراه با حلقه برش، بيرون آورنده نمونه و سنگ تخلخل

·         مجهز به ساعت انديکاتور 10 ميليمتر با دقت 01/0 ميليمتر

·         ست کامل وزنه به میزان 32 کيلوگرم شامل: 5 عدد وزنه 5 کیلویی، 3 غدد وزنه 2 کیلویی و 1 وزنه 1 کیلویی

 

زمانی که خاك اشباع تحت بارگذاری قرار می‌گیرد، در آغاز تمام بارگذاری توسط آب حفره‌ای تحمل می‌شود که به آن افزایش فشار آب حفره‌ای می‌گویند. در صورتی كه زهكشی انجام شود، به مرور زمان حجم خاك كاهش می‌یابد كه به آن تحكیم گفته می‌شود و باعث نشست می‌گردد. از طرفی ممكن است خاك در اثر جذب آب حفره‌ای یا فشار آب حفره‌ای منفی افزایش حجم دهد كه به آن تورم می‌گویند. نرخ تغییر حجم نمونه تحت بارگذاری به نفوذپذیری نمونه بستگی دارد، از این رو آزمایش تحكیم معمولا در خاكهای با نفوذپذیری كم مانند رس انجام می‌گیرد. آزمایش تحكیم در واقع آزمایشی جهت برآورد پارامترهای تحكیم یك بعدی ترزاقی است كه از حل همزمان دو معادله تعادل و پیوستگی به صورت تك بعدی حاصل شده است. در مدل سازی رفتاری مصالح برخی مدلهای پلاستیك، نظیر مدل حالت حدی، پارامترهایی وجود دارد كه با آزمایش تحكیم برآورد می‌شوند. در برآوردن نشست تحكیمی و درجه تحكیم خاك همچنین طراحی چاههای زهكشی و تعیین میزان فشار آب حفره‌ای حین ساخت در هسته سدهای خاكی، ا ز آزمایش تحكیم استفاده می‌شود. پارامترهای مهم خاك كه از آزمایش تحكیم به دست می‌اید یكی اندیس‌ها ی تراكم است كه میزان تراكم پذیری نمونه خاك را مشخص می‌كند (Cr , Cc) و دیگری ضریب تحكیم (Cv) می‌باشد كه شدت تراكم به علت بارگذاری را تعیین می‌كند.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *